Od 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 2 w Gdyni jest wygaszane i przekształciło się w Szkołę Podstawową nr 26.
Zapraszamy na naszą nową stronę www :

www.SP26Gdynia.pl
Serwis komputerowy | LabLogic Consulting