FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Gimnazjum
nr 2

81-327 Gdynia
ul.Wolności 25
Tel 58 620 30 02

[dojazd]

Współpraca międzynarodowa 

OBIADY M-C PAŹDZIERNIK

 

22 obiadów x 3,50 = 77,00 uczniowie

WPŁATY ZA PAŹDZIERNIK

od poniedziałku 25 września

do  piątku 29 września

W GODZ. 9.00 – 14.00

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY NA KONTO BANKOWE

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać: obiady na m-c …../2017;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Na konto prosimy wpłacać tylko podane kwoty! Prosimy o niepotrącanie odliczeń samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalać osobiście lub telefonicznie   w sekretariacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 8.00 do 14.00

Powyższe informacje mają na celu ułatwienie Państwu i nam procedur związanych               z rozliczeniami.

Dziękujemy!

 

Zebranie  przedstawicieli wszystkich klas ( 0-VII oraz II i III Gim.) odbędzie się we wtorek 19 września 2017 r. w świetlicy SP nr 26, ul. Tatrzańska 40.

 

 

 

 

 

 

Serwis komputerowy | LabLogic Consulting

© 2009-2017 LabLogic. All rights reserved